ÁTIGAZOLÁSI TUDNIVALÓK 2017 - 2018 nyár

2017. július. 13., 10:00   |    

ÁTIGAZOLÁSI TUDNIVALÓK 2017 - 2018 nyár

ÁTIGAZOLÁSI TUDNIVALÓK 2017 - 2018 nyár

  Az MLSZ Elnöksége 2017. június 15-én módosította a Nyilvántartási Igazolási és Átigazolási Szabályzatot, amely 2017. július 01-én lép hatályba. Felhívjuk az egyesületek figyelmét, hogy az utánpótlás korú (1998.01.01. után született) labdarúgók átigazolására vonatkozó szabályok jelentősen megváltoztak!

Átigazolási időszakok:

Felnőtt amatőr labdarúgók:

- július 01. – július 31 éjfélig - augusztus 01. – augusztus 31 éjfélig (csak az átadó sportszervezet hozzájárulásával) - szeptember 01. – szeptember 30. éjfélig (oktatási intézmény váltáskor, amennyiben lakcímváltozást eredményez és az oktatási intézmény, valamint a sportszervezet székhelye ugyanott van)

U6 – U19 labdarúgók:

- július 01. – július 31. éjfélig - augusztus 01. – augusztus 31 éjfélig. (csak az átadó sportszervezet hozzájárulásával) - szeptember 01. – szeptember 30. éjfélig (oktatási intézmény váltáskor, amennyiben lakcímváltozást eredményez és az oktatási intézmény, valamint a sportszervezet székhelye ugyanott van)

Hivatásos labdarúgók:

- június 15. – augusztus 31. éjfélig

Öregfiúk:

-július 01. – augusztus 31 éjfélig

Futsal felnőtt, utánpótlás:

- július 01. – augusztus 31 éjfélig

 

UTÁNPÓTLÁS ÁTIGAZOLÁS

Az amatőr 19 év alatti férfi utánpótlás labdarúgó (kivéve futsal, strandlabdarúgás) belföldi átigazolásakor minden átigazolási időszakban a B. táblázatban foglaltak szerinti összeg fizetendő az ott töltött éveknek megfelelően. Ezt a NYIÁSZ 13.§.(3) n pontjában (17. oldal) közölt táblázat alapján kell megfizetni.

Utánpótlás (1998.01.01 után született) működési költségtérítés a szerződéssel nem rendelkező játékosok esetén:

B. táblázat

Átvevő

Regionális UP Központ

UP Alközpont

EGYÉB

Átadó

Regionális UP Központ

3.000.000 Ft/év

400.000 Ft/év

0 Ft

UP Alközpont

500.000 Ft/év

300.000 Ft/év

0 Ft

EGYÉB

200.000 Ft/év

150.000 Ft/év

30.000 Ft/év

- Az amatőr 19 év alatti férfi utánpótlás labdarúgó (kivéve futsal, strandlabdarúgás) belföldi átigazolásakor minden átigazolási időszakban a B. táblázatban foglaltak szerinti összeg fizetendő az ott töltött éveknek megfelelően. Működési költségtérítésként elszámolható az a bajnoki év, melyre a labdarúgó érvényes versenyengedéllyel rendelkezett és az adott bajnoki évben hivatalos mérkőzésen pályára is lépett. Az U19-es korosztályból adott bajnoki idényben kiöregedő (1998-as) amatőr labdarúgók az idény végén az adott, NYIÁSZ-ban meghatározott nyári átigazolási időszakban is a „B”, utánpótlás amatőr működési költségtérítésre vonatkozó táblázat alapján válthatnak sportszervezetet

- A 12 év alatti labdarúgó esetén valamennyi átigazolási időszakban, valamint az U12-es korosztályból adott bajnoki idényben kiöregedő (2005-ös) amatőr labdarúgó átigazolása esetén, az idény végén az adott, NYIÁSZ-ban meghatározott nyári átigazolási időszakban, a táblázatban szereplő összeg 50%-a fizetendő.

- Régión belüli átigazolás esetén a táblázatban szereplő összegektől, minden átigazolási időszakban, a két sportszervezet közös megállapodás alapján eltérhet úgy, hogy a táblázatban feltüntetett működési költségtérítési összegek minimum 10%-a minden esetben kötelezően fizetendő.

- Régión kívüli átigazolás esetén a táblázatban szereplő összegektől, a két sportszervezet közös megállapodás alapján eltérhet úgy, hogy a táblázatban feltüntetett működési költségtérítési összegek minimum 10%-a minden esetben kötelezően fizetendő. Fentiek alól kivétel, ha a labdarúgó egy éven belül, legalább egy régión kívüli átigazolást magába foglalóan, magasabb szintű sportszervezethez igazol át. Ebben az esetben, a táblázatban szereplő összegektől, a két sportszervezet közös megállapodás alapján eltérhet úgy, hogy a táblázatban feltüntetett működési költségtérítési összegek minimum 50%-a minden esetben kötelezően fizetendő. Az átvevő sportszervezet a fizetendő működési költségtérítés táblázat alapján kiszámolt maximum összegének 10%-t fizeti meg az átadó sportszervezet részére, a különbözetet az átadó sportszervezet az MLSZ számlaszámára köteles befizetni.

- Amennyiben a labdarúgó három egymást követő átigazolási időszakon belül (nyár-télnyár; tél-nyár-tél), legalább két alkalommal átigazol, - melyek közül bármelyik régión kívüli átigazolásnak minősül -, akkor azt az utánpótlás működési költségtérítést kell figyelembe venni, melyet a két legmagasabb besorolású átvevő és átadó sportszervezet között közvetlen odaigazolás esetén kellene megfizetni. Fenti teljes összeget, az MLSZ számlaszámára köteles a legmagasabb besorolású átvevő sportszervezet befizetni. Kivételt képez jelen rendelkezés alól, ha a labdarúgó első átigazolása magasabb besorolású sportszervezethez történik.

Kiegészítések:

- Főszabály szerint a működési költségtérítés ÁFA köteles, ez alól csak az jelent kivételt, ha ÁFA mentes körbe tartozik az Egyesület - Csak az utolsó egyesületben töltött időre jár a költségtérítés, minden megkezdett év (versenyengedéllyel kell rendelkezni) teljes évnek számít. - Amatőr labdarúgót kölcsönadni nem lehet. (Amatőr szerződés megszűnt)

A fentiek alapján utánpótlás korú játékos átigazolásához a következőket kell feltölteni az IFA rendszerbe működési költségtérítés megfizetése esetén:
  1. Átadó - Átvevő, Játékos, Szülő/Gondviselő által aláírt lepecsételt szabályszerűen kitöltött 30 napnál nem régebbi átigazoló lap. (zala.mlsz.hu / nyomtatványok menüpontban megtalálható). Figyeljünk a szakág kitöltésére!
  2. Az átadó egyesület által kiállított számla szkennelt változata a működési költségtérítés összegéről. 3. Az átvevő egyesülettől, a költségtérítés megfizetését igazoló banki átutalási bizonylat szkennelt változata.
  3. Megállapodás a működési költségtérítésről (zala.mlsz.hu / nyomtatványok menüpontban megtalálható) MINDEN ESETBEN KELL MEGÁLLAPODÁS, ha nincs pénzmozgás, akkor „0”-ás megállapodást kell feltölteni!!
  4. Személyazonosságot igazoló dokumentum (személyi igazolvány mindkét oldala vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat)
  5. Szükség esetén jpg formátumú igazolványkép, ha lejárt

Ezek bármelyikének hiányában az átigazolást nem lehet végrehajtani!

Utánpótlás korú játékos átigazolásához a következőket kell feltölteni az IFA rendszerbe, ha nem történik pénzmozgás:

( Regionális UP Központ-ből vagy UP Alközpontból EGYÉB csapatba igazol vagy az utolsó 2 évben nem lépet hivatalosan labdarúgó mérkőzésen pályára ekkor lehetséges csak a 0 Ft-os megállapodás)

  1. Átadó - Átvevő, Játékos, Szülő/Gondviselő által aláírt lepecsételt szabályszerűen kitöltött 30 napnál nem régebbi átigazoló lap. (zala.mlsz.hu / nyomtatványok menüpontban megtalálható). Figyeljünk a szakág kitöltésére!
  2. „0”-ás megállapodás
  3. Személyazonosságot igazoló dokumentum (személyi igazolvány mindkét oldala vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat)
  4. Szükség esetén jpg formátumú igazolványkép, ha lejárt Az IFA rend

Ezek bármelyikének hiányában az átigazolást nem lehet végrehajtani!

FELNŐTT ÁTIGAZOLÁS

Felnőtt korú labdarúgók július 01. és július 31 éjfél között „szabadon igazolhatóak”, augusztus 01. és augusztus 31 éjfél között csak az átadó sportszervezet hozzájárulásával. Felnőtt amatőr labdarúgó átigazolásához a következőket kell feltölteni az IFA rendszerbe (július 01. és július 31 éjfél között):

- Játékos, Átvevő csapat által aláírt lepecsételt szabályszerűen kitöltött 30 napnál nem régebbi átigazoló lap. Figyeljünk a szakág kitöltésére! (zala.mlsz.hu / nyomtatványok menüpontban megtalálható)

- Személyazonosságot igazoló dokumentum (személyi igazolvány mindkét oldala vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat)

- Szükség esetén jpg formátumú igazolványkép, ha lejárt

- Az IFA rendszerbe a számla, megállapodás és az átutalásról szóló bizonylat „helyére” az átigazoló lapot töltsék fel

Felnőtt amatőr labdarúgó átigazolásához a következőket kell feltölteni az IFA rendszerbe (augusztus 01. és augusztus 31 éjfél között):

- Augusztus 01. és augusztus 31. között kizárólag az átadó egyesület hozzájárulásával tudjuk befogadni az átigazolásokat

- Játékos, Átadó - Átvevő  csapat által aláírt lepecsételt szabályszerűen kitöltött 30 napnál nem régebbi átigazoló lap. Figyeljünk a szakág kitöltésére! (zala.mlsz.hu / nyomtatványok menüpontban megtalálható)

- Személyazonosságot igazoló dokumentum (személyi igazolvány mindkét oldala vagy útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat)

- Szükség esetén jpg formátumú igazolványkép, ha lejárt

- Az IFA rendszerbe a számla, megállapodás és az átutalásról szóló bizonylat „helyére” az átigazoló lapot töltsék fel

További részletek a NYIÁSZ-ban olvashatóak

  Nyomtatványok:

• Átigazoló lap (2017.07.01.-től hatályos)

•  Működési költségtérítési megállapodás


Címkék:

További hírek

Általános
Fair Play CUP Őszi tornák eredményei
Általános
Kreditpontszerző konferenciák Zalaegerszegen és Gödöllőn

2017-11-22 14:11:55

Kreditpontszerző konferenciák Zalaegerszegen és Gödöllőn

A Magyar Labdarúgó Szövetség Edzőképző Központja folytatja a kreditpont szerző konferenciáit utánpótlás labdarúgás témakörében, az utánpótlással foglalkozó UEFA B végzettségű edzőkollégáink részére.

Általános
Labdarúgó Konferencia Hévíz 2017. december 9-10.

2017-11-22 14:11:03

Labdarúgó Konferencia Hévíz 2017. december 9-10.

Tisztelt Edzőkolléga! Küldöm következő hévízi nemzetközi labdarúgó konferenciánk időpontját tájékoztatásul:

Általános
Az MLSZ Zala Megyei Igazgatóság U11-U13-U15-ös korosztályokban futsal tornákat szervez

2017-10-27 12:10:07

Az MLSZ Zala Megyei Igazgatóság U11-U13-U15-ös korosztályokban futsal tornákat szervez

Az MLSZ Zala Megyei Igazgatóság U11-U13-U15-ös korosztályokban futsal tornákat szervez.

Értesítők, információk

Szponzorok